AED uitbreiding Mariengaard

AED uitbreiding Mariengaard

Afgelopen weekend heeft EHBO vereniging St. Raphael een extra AED geplaatst in de Mariengaard.
De wijk die in 2008 is bebouwd in Heilaren-Noord in Heeswijk Dinther had nog geen reanimatie voorziening, en omdat de gemeente Bernheze ernaar streeft om voor iedere bewoner binnen 6 minuten een AED beschikbaar te hebben, is met deze extra AED weer in stapje in de goede richting gezet.

De AED is aangemeld bij Hartslag.nu, en inzet bij oproepen.
De gemeente Bernheze heeft eerder dit jaar actief overleg gehad met diverse partijen, waardoor de uitbreidingen binnen de gemeente in gang zijn gezet.


Op korte termijn worden de AED’s uitgebreid op plekken waar deze noodzakelijk zijn binnen de gemeente, en is men bezig om een beleid op te stellen voor het onderhoud ervan, en de uitbreidingen bij nieuwbouw wijken. 


Naast de gemeente blijft het ook een plicht van de bewoners en buurtverenigingen zelf binnen de gemeente,  om hier actief mee bezig te zijn, en een bijdrage te leveren.

Heb je vragen over een AED binnen de gemeente of wil je een EHBO of Reanimatie cursus volgen , neem dan contact op met info@ehboheeswijkdinther.nl of met je lokale EHBO vereniging.

Kijk voor de volledige bezetting van AED’s binnen Bernheze op de website https://ehboheeswijkdinther.nl/aed-bernheze

Harold