Nieuws van het Oranje Kruis

Nieuws van het Oranje Kruis

Het Oranje Kruis is een stichting die als doel heeft het voorkomen en beperken van gezondheidsschade door en voor burger.
Ze stellen de eindtermen vast, stellen ze lesmateriaal samen en examineren en certificeren eerstehulpverleners, instructeurs en LOTUS-slachtoffers.

Dit al 110 jaar lang.

Kort samengevat, deze stichting geeft bij onze vereniging de richtlijnen aan! Dankzij ons allemaal is de kennis binnen onze vereniging op een goed, zeer goed niveau!!!

Het Oranje kruis heeft hun tarieven (contributie die de diverse EHBO verenigingen enz moeten afdragen, kritisch tegen het licht gehouden, en ze zijn tot de conclusie gekomen dat voor het opleidingsseizoen 2021/2022 geen tariefsverhoging doorgevoerd zal worden.

Ook is men er terdege van bewust, dat door Covid-19 het voor de clubs lastige tijden zijn.

Lees meer hierover in onze laatste nieuwsbrief

Harold

Proudly powered by Griweb | Theme: SpicePress by SpiceThemes