maandag, juli 22, 2024

Lid worden?

Als U lid wilt worden van onze vereniging dan kunt u van ons aanbod aan vervolgcursussen gebruik maken om uw diploma’s geldig te houden.
Ook wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en kan je je aanmelden om te helpen bij evenementen zoals Sportdagen,Feesten en Festivals.

Onze contributie bedraagt € 28,50 per kalenderjaar en voor het bijwonen van de vervolglessen bent u dan verder geen kosten verschuldigd.

Heeft u bij een andere organisatie een diploma Eerste Hulpverlener (volgens de normen van het Oranje Kruis) gehaald en wilt u het nog
geldige diploma bij onze vereniging verder geldig houden?

Door lid te worden van onze vereniging kunt u deelnemen aan ons vervolgprogramma.
Wij zorgen dan bij gebleken vaardigheden voor verlenging van het diploma.

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden.
Als het lidmaatschap niet is opgezegd, dan wordt dit automatisch met één jaar verlengd.

De jaarlijkse contributie wordt in januari/februari van elk kalenderjaar gefactureerd.
Deze contributie is veelal ook de declareren bij de ziektekostenverzekeraar.

Inschrijven