AED/Reanimatie lessen

EHBO vereniging St.Raphael organiseert komende maanden weer de Reanimatie herhalingslessen voor de niet leden in het Willibrordcentrum in Heeswijk Dinther, voor degene die al in het verleden een AED cursus hebben gevolgd.

Een herhalingsles is een avond van 20u tot 22u en de kosten van deze les bedraagt € 17,50

Indien U nog geen AED cursus heeft gehad kunt U zich inschrijven voor deze cursus van twee avonden, die gegeven word op dinsdag 14 december en donderdag 16 december via deze LINK

Een AED redt levens

Het inschrijven voor de herhalingslessen kunt U via deze LINK of via de website Herhalingslessen.\ en de eerste les start al op donderdag 11 November.

Vermeld hierbij ook of U via een vereniging komt, omdat deze ook vaak in de kosten willen delen.

Het maximale aantal per les is 10 personen, om de kwaliteit te kunnen garanderen, en indien de belangstelling groot is worden er komend jaar in Maart opnieuw herhalingslessen ingepland, of een volledige AED cursus.

Voor meer informatie stuur een mail naar info@ehboheeswijkdinther.nl

Herhalingslessen najaar 2021

Voor de leden van EHBO vereniging St. Raphael uit Heeswijk Dinther, gaan de herhalingslessen voor het najaar weer van start in September.

Als je deze als lid wil bijwonen kan je je inschrijven voor deze data en krijg je een reminder zodat je deze niet vergeet.

Ben je nog geen lid, maar wil je in de toekomst deze lessen bijwonen, schrijf je dan in voor een EHBO cursus op onze site. Bij voldoende belangstelling zullen we deze lessen gaan inplannen.

Willibrordcentrum – Heeswijk

Als je lid bent en je hebt je diploma, ben je ook van harte uitgenodigd, ondersteuning aan evenementen te geven. Op onze website kan je je hier ook voor inschrijven. Ondanks de Corona maatregelingen, zien we steeds meer organisaties weer de draad oppakken, en hebben ze onze hulp hard nodig.

De kosten van deze cursus worden vaak geheel vergoed door je verzekeraar en je met het behalen van je diploma en het behouden ervan, wordt er van je verwacht dat je elk jaar minimaal 6 lessen volgt, waarvan een AED/Reanimatie herhalingsles.

Verzekeraars vergoeden EHBO diploma

Reanimatie herhalingslessen niet-leden weer van start.

Binnenkort organiseert EHBO vereniging St.Raphael weer de reanimatie / aed herhalingslessen voor niet leden die al eerder de AED trainingen hebben gevolgd.

Je kan je inschrijven voor deze herhalingslessen, als je dus geen lid bent!

Deze herhalingslessen worden in de maand Augustus op dinsdag gegeven in het Willibrord Centrum in Heeswijk., en je kan je HIER inschrijven.

Nieuwe aanmeldingen voor een reanimatie AED cursus behoren twee avonden te volgen, en bij een bezetting van 8 of meer personen worden de lessen ingepland op woensdag en donderdags.

Je kan je voor deze lessen aanmelden via DEZE link.

Herhalingslessen 2020/2021

De planning voor de herhalingslessen van het nieuwe seizoen 2020/2021 zijn bekend en staan weer op de website.

Alle lessen worden volgens de richtlijnen van het RIVM gehouden, die men strikt dient na te leven.

Eenieder die zijn diploma geldig wil behouden, zal de volgende onderwerpen of modules in twee jaar moeten volgen.

Modules

De onderwerpen/module zien er als volgt uit:
1: Benaderingsprotocol enz.
2: stoornissen vitale functies
3: breuken,ontwrichten,kneuzing,verstuiking
4: uitwendige verwondingen
5: thermische letsels
6: verbandleer
7: actieve hulpverlening
8: extra ( binnen en buiten oefening)
9: Reanimatie / AED
10: Reanimatie/AED

De volgende onderwerpen zijn extra lessen die wij je wel aanbieden maar
niet verplicht zijn.
– Kinder EHBO
– Sport letsel
– Blaren prikken
– Drugs herhaling deze is voor de gene die de EHBDD hebben behaald en
geldig willen houden

Reanimatie / AED

De herhaling lessen van Reanimatie/AED zijn alleen bij inschrijving op de website www.ehboheeswijkdinther.nl onder lesaanbod / aanmeld formulier.

Op maandagavond: 16 november / 18 januari / 22 maart en donderdagavond: 19 november (25 februari onder voorbehoud)

Eerste Hulp Bij Drank en Drugs

De herhaling lessen voor het behoud  van de EHBDD zijn ook alleen  te volgen bij inschrijving op de website www.ehboheeswijkdinther.nl onder lesaanbod / aanmeld formulier.

Er worden 4 lesavonden aan geboden waarvan je er 1 moet volgen voor de geldigheid van je certificaat EHBDD.

Op maandagavond: 5 oktober / 08 februari / 29 maart en donderdagavond: 11 maart

Voor de cursus EHBDDU zijn de kosten erg hoog, en hiervoor hanteren we dan ook de volgende vuistregels om deel te kunnen nemen:

  • Je bent lid van onze vereniging en hebt de basis opleiding EHBDDU ook bij ons gehaald
  • Je ondersteund evenementen namens onze vereniging waarbij een dergelijke opleiding voor vereist is.

Indien je hier niet aan voldoet, kan je je wel inschrijven, maar bedragen de kosten € 125,= per deelname

Voor nu alvast een fijne vakantie en tot ziens op de herhaling lessen.

AED uitbreiding Mariengaard

Afgelopen weekend heeft EHBO vereniging St. Raphael een extra AED geplaatst in de Mariengaard.
De wijk die in 2008 is bebouwd in Heilaren-Noord in Heeswijk Dinther had nog geen reanimatie voorziening, en omdat de gemeente Bernheze ernaar streeft om voor iedere bewoner binnen 6 minuten een AED beschikbaar te hebben, is met deze extra AED weer in stapje in de goede richting gezet.

De AED is aangemeld bij Hartslag.nu, en inzet bij oproepen.
De gemeente Bernheze heeft eerder dit jaar actief overleg gehad met diverse partijen, waardoor de uitbreidingen binnen de gemeente in gang zijn gezet.


Op korte termijn worden de AED’s uitgebreid op plekken waar deze noodzakelijk zijn binnen de gemeente, en is men bezig om een beleid op te stellen voor het onderhoud ervan, en de uitbreidingen bij nieuwbouw wijken. 


Naast de gemeente blijft het ook een plicht van de bewoners en buurtverenigingen zelf binnen de gemeente,  om hier actief mee bezig te zijn, en een bijdrage te leveren.

Heb je vragen over een AED binnen de gemeente of wil je een EHBO of Reanimatie cursus volgen , neem dan contact op met info@ehboheeswijkdinther.nl of met je lokale EHBO vereniging.

Kijk voor de volledige bezetting van AED’s binnen Bernheze op de website https://ehboheeswijkdinther.nl/aed-bernheze

AED Loosbroek uitgebreid

Dankzij de familie van Helvoort, heeft Loosbroek er een AED erbij.
Afgelopen weken is de dekking van Bernheze regelmatig besproken in de regionale media, en deze uitbreiding in Loosbroek op de Krommendelseweg 2a, is dan ook van harte welkom.

De AED hangt onder de carpoort en dankzij het AED bord is het vanuit de doorgaande weg ook zichtbaar waar deze zich bevindt.

De AED is opgenomen in Hartslagnu.nl en vanaf dit moment kan de AED worden gebruikt bij een oproep van de hulpdiensten.

AED in nieuwbouwwijken

Als EHBO-coördinator zou je graag zien dat de gemeente er tenminste één rol bij pakt, namelijk het opnemen van aed’s in uitbreidingsplannen: ,,In nieuwbouwwijkjes wordt wel gedacht aan lantaarnpalen en riolering, maar niet aan aed-kasten. In het jongste deel van “De Hoef” in Heesch bijvoorbeeld hangt er niet één, terwijl daar toch honderden huizen gebouwd zijn.’’

Hetzelfde geld voor plan “Rodenburg “in Heeswijk Dinther.

De regionale politiek heeft dit gelukkig op de agenda gezet, en een artikel in het Brabants Dagblad van Maarten van den Hurk, brengt een positieve bijdrage aan dit onderwerp. [lees HIER het artikel]

Mandy van Vugt, van de SP is nu onderzoek aan het doen en zal binnenkort een rapport samenstellen over aed’s in Bernheze.

SP burgerlid Peter Sleegers hoopt op snelle vervolgacties: ,,Als je zo’n onderwerp aanpakt, kun je echt snel betere dekking krijgen. “

In een vervolg artikel van Philip van den brand in het BD, geeft de 18-jarige Peter Haerkens aan dat hij wel weet waar de dichtstbijzijnde AED hangt maar eerlijkheidshalve niet zou weten hoe te handelen in geval van nood.

AED Cursus

EHBO vereniging St. Raphael verzorgt trainingen voor het gebruik van een AED, en indien men zich inschrijft voor de EHBO Basis cursus, word de AED uiteraard ook uitgebreid behandeld. Deze basis cursus bevat 10 lessen en een examen, waarna U gediplomeerd EHBO bent.

De kosten voor een rean/AED-cursus van 2 avonden kost €45.00, en voor het bedrijfsleven kost het €55.00.

Groepskorting (minimaal15 personen): €35.00 per persoon

De EHBO Basis Cursus start al op 4 Maart en inschrijven voor AED of Basis cursus kan HIER.

Dekking Bernheze in kaart

AED Beheer Bernheze

Onze vereniging coördineert al jaren alle AED voor de gemeente Bernheze.

Dit houd in dat we periodieke controles uitgevoeren, en er overleg is met de EHBO verenigingen in Bernheze, over de status van de bestaande, het verplaatsen en eventuele uitbreiding van de aantallen.

Het onderhoud word verzorgt door BTB uit Uden, waar de gemeente een onderhoudscontract heeft afgesloten.

Indien er een AED gebruikt word de beheerder geinformeerd, en zal de AED aanmelden bij BTB, zodat deze weer binnen 12 uur operationeel en weer inzetbaar is.

Indien een AED word geplaatst op een plek, zodat een dekking ontstaat binnen de gemeente van 6 minuten bereikbaarheid, komt men in aanmerking voor een vergoeding voor het onderhoud.

Kijk verder hier voor meer informatie en lokaties van de AED’s.

Proudly powered by Griweb | Theme: SpicePress by SpiceThemes