Herhalingslessen najaar 2021

Voor de leden van EHBO vereniging St. Raphael uit Heeswijk Dinther, gaan de herhalingslessen voor het najaar weer van start in September.

Als je deze als lid wil bijwonen kan je je inschrijven voor deze data en krijg je een reminder zodat je deze niet vergeet.

Ben je nog geen lid, maar wil je in de toekomst deze lessen bijwonen, schrijf je dan in voor een EHBO cursus op onze site. Bij voldoende belangstelling zullen we deze lessen gaan inplannen.

Willibrordcentrum – Heeswijk

Als je lid bent en je hebt je diploma, ben je ook van harte uitgenodigd, ondersteuning aan evenementen te geven. Op onze website kan je je hier ook voor inschrijven. Ondanks de Corona maatregelingen, zien we steeds meer organisaties weer de draad oppakken, en hebben ze onze hulp hard nodig.

De kosten van deze cursus worden vaak geheel vergoed door je verzekeraar en je met het behalen van je diploma en het behouden ervan, wordt er van je verwacht dat je elk jaar minimaal 6 lessen volgt, waarvan een AED/Reanimatie herhalingsles.

Verzekeraars vergoeden EHBO diploma

Nieuws van het Oranje Kruis

Het Oranje Kruis is een stichting die als doel heeft het voorkomen en beperken van gezondheidsschade door en voor burger.
Ze stellen de eindtermen vast, stellen ze lesmateriaal samen en examineren en certificeren eerstehulpverleners, instructeurs en LOTUS-slachtoffers.

Dit al 110 jaar lang.

Kort samengevat, deze stichting geeft bij onze vereniging de richtlijnen aan! Dankzij ons allemaal is de kennis binnen onze vereniging op een goed, zeer goed niveau!!!

Het Oranje kruis heeft hun tarieven (contributie die de diverse EHBO verenigingen enz moeten afdragen, kritisch tegen het licht gehouden, en ze zijn tot de conclusie gekomen dat voor het opleidingsseizoen 2021/2022 geen tariefsverhoging doorgevoerd zal worden.

Ook is men er terdege van bewust, dat door Covid-19 het voor de clubs lastige tijden zijn.

Lees meer hierover in onze laatste nieuwsbrief

Herhalingslessen vervallen

Na de persconferentie van gisteren is het duidelijk, dat we als vereniging ook verantwoording moeten nemen, wat betekend dat we de herhalingslessen die gepland zijn in de maand November en December laten vervallen. Dit geld ook voor alle overige lessen die onze vereniging heeft ingepland.

De regels van de overheid kan je hier bekijken.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven

In een onlangs gehouden enquete, waarin gevraagd werd hoe de manier van trainingen werd ervaren, was het resultaat positief, en geen van de personen die hadden gereageerd, had een negatieve boodschap. De tips die werden gegeven hebben we opgevolgd, maar op dit moment zijn deze onvoldoende om de lessen door te laten gaan.

Halverwege December gaan we opnieuw bekijken wat er in Januari 2021 kan worden ingepland.

Voor degene die niet de voldoende lessen hebben gevolgd, om hun diploma geldig te houden, hier word nog voor een oplossing gezocht, maar we zien hier geen problemen onstaan, en de verwachting is dat we de EHBO diploma’s gewoon kunnen blijven verlengen.

Onze boodschap is, hou de website in de gaten voor de nieuwe planning, en mocht je nog vragen hebben, stel deze gerust via info@ehboheeswijkdinther.nl

Blijf gezond, en denk aan elkaar.

Het Bestuur

Geen Feest avond dit Jaar

Waar we normaliter elk jaar al onze leden zien bij de jaarlijkse feestavond, die gepaard gaat met een gezellige BBQ en leuke activiteiten, hebben we als bestuur besloten , om dit jaar aan ons voorbij te laten gaan.

Door de opleving van het Corona virus in onze regio, vinden we het niet verantwoord om deze activiteit te plannen, en hierbij onze leden blootstellen aan het risico van besmetting.

Dit betekend dat we het gewoon dit jaar uitstellen, in de hoop volgend jaar iedereen weer in volle gezondheid te kunnen ontmoeten.

Na de vakantie gaan we gewoon starten met de herhalingslessen op gepaste wijze, en hopen op een snel herstel en gezonde maatschappij waar we ons weer kunnen inzetten bij evenementen in de regio.

Vergeet je niet in te schrijven voor de herhalingslessen, aangezien we vooraf moeten doorgeven wie er op die avond aanwezig zullen zijn.

Corona Maatregelen

Afscheid bestuursleden

Afgelopen maandag avond hebben we als EHBO Vereniging afscheid genomen van enkele bestuurleden tijdens onze algemene leden vergadering.

Jenneke Beerlings heeft haar functie als secretariaat overgedragen aan Lieke Schuts, en Theo Vermeulen heeft zijn functie als bestuurslid beeindigd, maar blijft wel werkzaam in de commisie evenementen.

Ook onze voorzitter Ton van der Heijden heeft afscheid genomen, en heeft de bestuurshamer overgedragen aan de vice voorzitter, Marja Laros, totdat de nieuwe voorzitter bekend is.

Via deze weg willen we als zittend bestuur, en ook namens alle leden hun bedanken voor de jarenlange inzet voor de vereniging, en hopen nog jaren lang hun als lid te mogen begroeten tijdens de herhalingslessen en evenementen, en te mogen raadplegen voor ondersteuning.

Bestuur – Maart 2020

In het nieuwe bestuur is afgelopen maandag ook Paulien Suiker toegetreden, en zij gaat Sabine van Doore helpen bij de jeugdopleidingen, en Harold van Griensven bij de evenementen ondersteuning.

Prinses Heidi – Snevelbokkenland

We zijn trots op ons Lid Heid Juin, die dit jaar Prinses Carnaval is van het Snevelbokkenrijk.

Tijdens de jaarlijkse receptie hebben we haar dan ook namens alle leden van onze vereniging St. Raphael , van harte gefeliciteerd.

Heidi in actie onstage

En als dank aan deelname tijdens een ingelaste reanimatie oefening, hebben we haar twee verbanddozen geschonken, natuurlijk in de hoop dat ze deze zo min mogelijk hoeft te gebruiken.
Heidi, je bent een kanjer, en we wensen jou en Tino, en natuurlijk de rest van de raad van elf, een hele leuke carnaval toe, en een geluk hebben ze al.

Mocht er eerste hulp noodzakelijk zijn, zal Prinses Heidi deze natuurlijk verlenen.

Namens het bestuur.

Proudly powered by Griweb | Theme: SpicePress by SpiceThemes